Obsah kurzu

Rozvinete svou zvídavost, odvahu, radost z tvoření, schopnost generovat skvělé nápady, schopnost je realizovat. Naučíte se dvaceti metodám kreativního řešení problémů...

Dvoudenní kurz kreativity

Určeno:

Všem zájemcům o rozvoj kreativity ve všech jejich oblastech, ať už chtějí rozvíjet svou kreativitu pro sebe či pro firmu.

Cíl kurzu
 • Poskytnout účastníkům vhled do oboru a základní znalosti o kreativitě a nácvik několika metod a technik;
 • Seznámit účastníky s obsahem rozvoje kreativity, trendy ve světě, možnostmi, čeho všeho lze dosáhnout v rozvoji osobní kreativity a v inovacích;
 • Naučit základům práce s mozkem, přelaďování i hluboké relaxace;
 • Porozumět zákonitostem inovačního cyklu;
 • Naučit se metodám a technikám, které usnadňují cestu k nápadům a jejich realizaci:
 • Brainstorming, brainwriting, brainskatching, myšlenkové mapy, inovační cyklus, KJ metoda, Parafráze klíčových slov, Osbornův seznam, Srovnávací tabulky, Asociace, analogie.
Lektoři:

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
Ing. Andrea Cejnarová, PhD.

Cena:

16 300 Kč + DPH. Kurzovné zahrnuje certifikát o absolvování kurzu, veškeré studijní materiály, DVD a rekvizity použité na samotném kurzu.

Poznámka:

Kurz je otevřen při přihlášení min. 12 osob


Objednávka: XXX – přejít na objednávkový list


Čtvrtletní kurz kreativity a inovačního myšlení

Komu určeno:

Všem zájemcům, kteří mají málo času, ale chtějí se naučit maximum z kreativních metod a technik kreativního řešení problému.

Rozsah a četnost kurzu:

Tři dny měsíčně Pá+SO + NE (výjimečně, pokud si to skupina domluví to může být každý pátek – jeden den), celkem 12 hod denně, neděle 8 hodin. Celkem 96 hod.

Cíl kurzu:
 • Seznámit účastníky s obsahem studia kreativity, možnostmi – čeho všeho lze dosáhnout;
 • Podnítit jejich zájem o práci na sobě na rozvoji vlastní kreativity, posílit důvěru v sebe a svou tvořivost;
 • Úvod do problematiky tvořivosti;
 • Historie tvořivosti, dnešní potřeby firem ve všech oblastech – významné milníky;
 • Náročný vstupní i výstupní test kreativity;
 • Studium vzorců myšlení i chování a způsobu práce objevitelů a vynálezců;
 • Rozbor vizí a prováděcích strategií úspěšných a inovativních firem;
 • Bariéry tvořivosti a co s nimi – trénink odstraňování bariér;
 • Rozvinout postoje jako jsou zvídavost, všímavost, hravost, odvaha, vytrvalost;
 • Kreativní trénink soustředění a zlepšení paměti
 • Trénink relaxace, autosugesce a autohypnózy
 • Rozvinout činnost mozku účastníků tak, aby si uměli vytvořit vhodné psychologické podmínky pro tvorbu nápadů, práce se stresem, výcvik imaginace, jako hlavního nástroje pro ovlivňování vnitřních pochodů v mozku a organizmu vůbec;
 • V rámci časového omezení rozvinout kombinační myšlení, koncepční myšlení, spojování nespojitelného, myšlenkové i pocitové průniky do hloubky, šířky skrze dimenze;
 • Dobře naučit asi 20 metod a technik, aby je mohli účastníci používat rutinním způsobem: brainstorming, brainwriting, brainskatching, myšlenkové mapy, inovační cyklus, TRIZ, KJ metoda, Synektika, Parafráze klíčových slov, Osbornův seznam, Srovnávací tabulky, Matec, pokročilá SWOT analýza, dimenzionální analýza, Pracovna, Změna hranic zadání, Scamper, Asociace, analogie.
 • Práce na projektu, který si účastníci přinesou s sebou. Koučování projektu v mezidobí jednotlivých modulů kurzu

Předpokládá se, že po skončení čtvrtletního kurzu se někteří nadšení absolventi přihlásí do pokračujícího ročního kurzu a budou chtít svou tvořivost prohloubit a rozšířit.

Lektoři:
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
 • PhDr. Pavel Humpolíček, PhD., Psychologický ústav FF MU v Brně;
 • Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., docent – učitel na VUT Brno;
 • Doc. Ing. Miroslav Špaček, učitel managementu inovací VŠE Praha;
 • Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD., ředitelka MUVS ČVUT;
 • Ing. Kateřina Jiřinová, učitelka managementu VŠE, autorka publ. o kreativitě ve službách;
 • Prof. Kurt Gebauer, Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze;
 • Dva slavní designéři – probíhá s nimi jednání;
 • Filip Dřímalka, zakladatel několika firem, hlavně EF1;
 • Michal Škampa, režisér ČT24
 • Alexandra Škampová, scénáristka;
 • Martina W.Opava MBA, podnikatelka, stylistka, designérka, koučka;
 • MA, Ing. Andrea Cejnarová, PhD
Cena:

Kurzovné 79 300 Kč + DPH. Kurzovné zahrnuje honoráře lektorům; rekvizity, vstupenky na představení, knihy, DVD, certifikát.

Certifikát:
 • Certifikát, který po absolvování závěrečné práce podepíší nejvyšší autority Prof. Kurt Gebauer z VŠUP
 • Za pořadatele – Talent Innovation s.r.o. podepíše PhDr. Karel Červený, MSc., MBA;
 • Za ACRC při PsÚ FF MU podepíše vedoucí ústavu PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.
 • Za Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT ředitelka Doc. Ing. Lenka Švecová;


Objednávka: XXX – přejít na objednávkový list


Půlroční Kurz vynalézání a objevování: Kreativní Inovátor

Komu určeno:

Vedoucím R&D, vývojářům, konstruktérům, akademikům v základním i aplikovaném výzkumu, případně absolventům technických vysokých škol a přírodních věd, kteří chtějí získat prestižní místo vývojáře u nějaké významné firmy.

Cíl studia:

Naučit se všem finesám a způsobům práce význačných vynálezců a inovátorů, pochopit pozadí vzniku vynálezů a objevů, systém práce v nejvíce inovativních firmách na světě. Podle zásady „učte se od nejlepších“ je moudré následovat ty, kteří si pracně vyšlapali svou inovační cestičku. Napodobováním jejich vzorců myšlení, vzorců chování, stylu práce lze ušetřit velmi mnoho času zbytečným průkopnictvím tam, kde ho není zapotřebí, hledáním zbytečných slepých uliček. Dnešní doba je dobou koncepční. Je o nápadech a vhodném načasování, kdy s nimi vyjít. Tento kurz vás naučí využívat zkratky tam, kde není třeba prošlapat celou cestu. Naučí vás efektivní práci s mozkem, která je základem vynalézání, naučí vás imaginaci, soustředění, přelaďování hemisfér a další taje. Naučí vás propojovat exaktní vědu s intuicí a emocemi, propojovat různé vědní disciplíny. Naučí vás hledat, co zajímavého se děje v jiných odvětvích a oborech a využívat tzv. exaptace – přenášení principů z jednoho oboru do druhého. Jde o nácvik hlavně inovativní tvořivosti ve všech smyslech.

Obsah kurzu:
 • Změření úvodní úrovně kreativity podle standardizovaných psychologických testů (Toranceho testy aj.) i testů Talent Innovation s.r.o.
 • Úvod do problematiky tvořivosti
 • Historie tvořivosti, dnešní potřeby firem ve všech oblastech – významné milníky
 • Náročný vstupní i výstupní test kreativity (6 hodin)
 • Studium vzorců myšlení i chování a způsobu práce objevitelů a vynálezců
 • Rozbor vizí a prováděcích strategií úspěšných a inovativních firem
 • Bariéry tvořivosti a co s nimi – trénink odstraňování bariér
 • Co je inovační cyklus, jak se řeší;
 • Co je inovace ve všech podobách;
 • Rozbory osobnosti a stylu práce významných vynálezců a inovátorů;
 • Rozbory osobnosti a stylu práce významných designérů a určovatelů trendů;
 • Rozbory pozadí vzniku vynálezů;
 • Rozbory slabých signálů budoucích trendů ve všech oborech;
 • Nácvik konceptuální tvořivosti;
 • Nácvik technické a vědecké tvořivosti;
 • Nácvik práce s mozkem; Kreativní trénink soustředění a zlepšení paměti
 • Trénink relaxace, autosugesce a autohypnózy;
 • Práce na projektech kurzistů – skupinových a individuálních;
 • Nácvik metod a technik pro nápady na inovace - koncepty, které zatím nemají v reálném světě obdobu;
 • Nácvik metod a technik pro nápady na inovace - koncepty, které existují v reálném světě, ale potřebovaly by vylepšit;
 • Nácvik metod a technik, které řeší celý inovační cyklus a usnadňují všechny fáze a etapy projektu;
 • Nácvik skupinových technik a individuálních technik;
 • Nácvik vizualizace – imaginace řešeného problému, protože jak řekl A. Einstein:
 • Představivost je důležitější než znalosti. Cokoliv je člověk schopen si představit, je reálné.
 • Nácvik jiných přístupů k problémům a k realitě současného světa, podle Einsteinovy zásady: „Problém nelze efektivně vyřešit způsobem myšlení, který jej vytvořil.“
 • Jednoduché probrání zásad práce přístupu VOIS k řešení nových konceptů výrobků či trhu;
 • Nácvik metod a technik, které vedou k novým inovacím, vynálezům a objevům, tedy dobře naučit asi 30 metod a technik, aby je mohli účastníci používat rutinním způsobem:
 • Definice problému, brainstorming, brainwriting, brainskatching, techniky sběru informací, myšlenkové mapy, inovační cyklus. Zvláštní důraz je kladen na TRIZ – ARIZ a práci se systémem Goldfinger.
 • Budou trénovány i takové metody jako je KJ metoda, Synektika, Parafráze klíčových slov, Osbornův seznam, Srovnávací tabulky, Matec, pokročilá SWOT analýza, dimenzionální analýza, analýza CATWOE, analýza 99 otázek, Pracovna, Změna hranic zadání, Přeskupení problému, Scamper, Asociace, analogie, Trigger metoda, Nominal GroupTechnique (NGT), delfská metoda, Sněhová koule, Provokace a metoda Hrušky a jablka, Super hrdinové, náhodné stimuly z výroby různých výrobků, rozbor konceptů budoucnosti: Co lidstvo nejvíce potřebuje vyřešit, Heuristicko-ideizační technika, Žebřík, krok za krokem.
 • Práce na projektu, který si účastníci přinesou s sebou. Koučování projektu v mezidobí jednotlivých modulů kurzu;
Poznámka k obsahu:

Někomu může připadat, že kurz vynalézání je velmi podobný tomu ročnímu kurzu Master of Business Creativity. Je to jen zdání. Kurz vynalézání je velmi prakticky založený a směrovaný k inovacím a vynálezům. Je spíše pro vývojáře a konstruktéry všech oborů. Kurz MBC je zaměřen spíše na majitele firem, top manažery, vedoucí R&D, konceptuální pracovníky z jakékoliv sféry. Tedy Kurz vynalézání (Creative Inventor), je více na taktické a operační úrovni, kdežto kurz MBC je více na strategické, filozofické a koncepční úrovni. Průnik obou kurzů je asi 50 % učiva.

Lektoři:
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
 • PhDr. Pavel Humpolíček, PhD., Psychologický ústav FF MU v Brně;
 • Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., docent – učitel na VUT Brno;
 • Doc. Ing. Miroslav Špaček, učitel managementu inovací VŠE Praha;
 • Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD., ředitelka MUVS ČVUT;
 • Ing. Kateřina Jiřinová, učitelka managementu VŠE, autorka publikace o kreativitě ve službách;
 • Prof. Kurt Gebauer, Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze;
 • Filip Dřímalka, zakladatel několika firem, hlavně EF1; odborník na StartUppy
 • Michal Škampa, režisér ČT24
 • Alexandra Škampová, scénáristka;
 • Martina W. Opava, MBA, podnikatelka, stylistka, designérka, koučka;
 • MA, Ing. Andrea Cejnarová, PhD.
 • Petr Vaněrka, MBA, generální ředitel PRO DOMA, absolvent kurzu MBC
 • Vynikající vynálezci z různých oborů strojírenství, elektrotechnika, elektronika, optika, chemie, materiálové inženýrství – nanotechnologie;
 • Čeští i zahraniční designéři slavných výrobků a pracovníci prestižních firem.
 • Vedoucí R&D a lídři inovativních firem;
Rozsah kurzu:

6 měsíců, tj, 180 hod. tréninku v kurzu; dalších 80 hodin samostudium doma, konzultace s odborníky na skype, telekonference, emailová komunikace, práce na svém projektu či skupinovém inovačním projektu;

Cena:

Kurzovné 97 300 Kč + DPH. Kurzovné zahrnuje honoráře lektorům; rekvizity, vstupenky na představení, knihy, DVD, certifikát.

Certifikát:
 • Certifikát, který po absolvování závěrečné práce podepíší nejvyšší autority Prof. Kurt Gebauer z VŠUP a prof. JUDr. Zdeněk Souček.
 • Za pořadatele – Talent Innovation s.r.o. podepíše PhDr. Karel Červený, MSc., MBA;
 • Za ACRC při PsÚ FF MU podepíše vedoucí ústavu PhDr. Pavel Humpolíček, PhD. Za Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT ředitelka Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD.
Poznámka:

Kurz otevíráme, pokud se přihlásí 16 osob.


Objednávka: XXX – přejít na objednávkový list


Roční kurz konceptuální kreativity

Konceptuální a komplexní tvořivost a strategické myšlení

Cíl studia:

Probudit a rozvinout konceptuální tvořivost, strategické myšlení pro hledání tržní niky, cílů strategického marketingu, pro nalézání nového obchodního modelu, pro hledání zásadní inovace služeb, výrobků, pro reorganizaci firmy. Tvořivost pro porozumění současné turbulentní době, porozumění nelinearitě a chaosu a nalezení konkurenční výhody pro podnik pro budoucnost.

Zaměřeno na:

 • Nové strategie, změna podnikatelského modelu – byznysu
 • Reorganizaci firmy
 • Nové segmenty
 • Nový obchodní model
 • Nový výrobek či Inovace stávajícího výrobku
 • Novou službu či její inovace
 • Pomoc při projektech;

Určeno:

Majitelé firem, předsedové představenstva a dozorčích rad, Top manažeři, Vedoucí R&D, vývojáři, konstruktéři, vědci akademici v základním i aplikovaném výzkumu, konceptuální pracovníci v kreativních průmyslech.

Pořadatelé:

Kurzy připravuje Talent Innovation s.r.o. ve spolupráci s Akademickým centrem výzkumu kreativity ACRC PsÚ FF MU; Akademickým centrem poradenství a supervize ACPS FF MU a Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT.

Rozsah kurzu:

12 měsíců, tj, 300 hod. tréninku v kurzu; dalších 60 hodin samostudium doma, konzultace s odborníky na skype, telekonference, emailová komunikace, práce na svém projektu či skupinovém inovačním projektu;

Obsah kurzu:

 • Změření úvodní úrovně kreativity podle standardizovaných psychologických testů (Toranceho testy aj.) i speciálních testů Talent Innovation s.r.o.
 • Úvod do problematiky tvořivosti
 • Historie tvořivosti, dnešní potřeby firem ve všech oblastech – významné milníky
 • Náročný vstupní i výstupní test kreativity (6 hodin)
 • Studium vzorců myšlení i chování a způsobu práce objevitelů a vynálezců
 • Rozbor vizí a prováděcích strategií úspěšných a inovativních firem
 • Bariéry tvořivosti a co s nimi – trénink odstraňování bariér
 • Nelinearita a teorie chaosu;
 • Teorie her;
 • Rozvoj strategického myšlení;
 • Synergie mezi událostmi ve světě: klima, počasí, geopolitické změny, sociální změny, technologické revoluce, hrozba nemocí, války, změna životního stylu, demografické změny apod.
 • Rozbor strategií úspěšných podniků;
 • Nácvik konceptuální tvořivosti;
 • Co je inovační cyklus, jak se řeší;
 • Co je inovace ve všech podobách;
 • Rozbory osobnosti a stylu práce významných vůdců a manažerů;
 • Rozbory osobnosti a stylu práce významných vynálezců a inovátorů;
 • Rozbory osobnosti a stylu práce významných designérů a určovatelů trendů;
 • Rozbory pozadí vzniku vynálezů;
 • Rozbory slabých signálů budoucích trendů ve všech oborech;
 • Nácvik technické a vědecké tvořivosti;
 • Obsáhlý nácvik práce s mozkem, jeho ovládání, uvádění do stavu tvořivosti, ovládání myšlenek a emocí, soustředění a relaxace.
 • Práce na projektech kurzistů – skupinových a individuálních;
 • Nácvik metod a technik pro nápady na inovace - koncepty, které zatím nemají v reálném světě obdobu;
 • Nácvik metod a technik pro nápady na inovace - koncepty, které existují v reálném světě, ale potřebovaly by vylepšit;
 • Nácvik metod a technik, které řeší celý inovační cyklus a usnadňují všechny fáze a etapy projektu;
 • Nácvik skupinových technik a individuálních technik;
 • Nácvik vizualizace – imaginace řešeného problému, protože jak řekl A. Einstein: Představivost je důležitější než znalosti. Cokoliv je člověk schopen si představit, je reálné.
 • Nácvik jiných přístupů k problémům a k realitě současného světa, podle Einsteinovy zásady: „Problém nelze efektivně vyřešit způsobem myšlení, který jej vytvořil.“
 • Probrání základů metody VOIS k řešení nových konceptů vývoje společnosti, trhu, technologií, výrobků či služeb;
 • Nácvik metod a technik, které vedou k novým inovacím, vynálezům a objevům, tedy dobře naučit asi 30 metod a technik, aby je mohli účastníci používat rutinním způsobem:
 • Definice problému, brainstorming, brainwriting, brainskatching, techniky sběru informací, myšlenkové mapy, inovační cyklus, TRIZ, KJ metoda, Synektika, Parafráze klíčových slov, Osbornův seznam, Srovnávací tabulky, Matec, pokročilá SWOT analýza, dimenzionální analýza, analýza CATWOE, analýza 99 otázek, Pracovna, Změna hranic zadání, Přeskupení problému, Scamper, Asociace, analogie, Trigger metoda, Nominal GroupTechnique (NGT), delfská metoda, Sněhová koule, Provokace a metoda Hrušky a jablka, Super hrdinové, náhodné stimuly z výroby různých výrobků, rozbor konceptů budoucnosti: Co lidstvo nejvíce potřebuje vyřešit, Heuristicko-ideizační technika, Žebřík, krok za krokem.
 • Práce na projektu, který si účastníci přinesou s sebou. Koučování projektu v mezidobí jednotlivých modulů kurzu

Poznámka k obsahu:

Někomu může připadat, že kurz vynalézání je podobný tomu ročnímu kurzu Master of Business Creativity. Je to jen zdání. Kurz vynalézání je velmi prakticky založený a směrovaný ke konkrétním inovacím a vynálezům. Je spíše pro vývojáře a konstruktéry všech oborů i pro manažery inovací. Kurz MBC je zaměřen spíše na majitele firem, top manažery, vedoucí R&D, konceptuální pracovníky z jakékoliv sféry. Tedy Kurz vynalézání (Creative Inventor), je více na taktické a operační úrovni, kdežto kurz MBC je více na strategické, filozofické a koncepční úrovni. Průnik obou kurzů je asi 50 % učiva.

Lektoři:

 • prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., autor několika skvělých publikací o strategii podniku a inovacích;
 • Doc. Petr Robejšek, český politolog, ekonom, komentátor a publicista žijící v Německu;
 • Tomáš Sedláček, autor publikace Ekonomie dobra a zla;
 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, učitel na VŠE, MU, Cambridge Busines School, jednatel T-I;
 • PhDr. Pavel Humpolíček, PhD., Psychologický ústav FF MU v Brně;
 • Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., docent – učitel na VUT Brno;
 • Doc. Ing. Miroslav Špaček, učitel managementu inovací VŠE Praha;
 • Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD., ředitelka MUVS ČVUT;
 • Ing. Kateřina Jiřinová, učitelka managementu VŠE, autorka publikace o kreativitě ve službách;
 • Prof. Kurt Gebauer, Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze;
 • Výtvarník sochař David Černý;
 • Dva slavní designéři – probíhá s nimi jednání;
 • Filip Dřímalka, zakladatel několika firem, hlavně EF1; odborník na StartUppy
 • Michal Škampa, režisér ČT24, hudebník;
 • Alexandra Škampová, scénáristka; hudebník;
 • Martina W. Opava, MBA, podnikatelka, stylistka, designérka, koučka;
 • MA, Ing. Andrea Cejnarová, PhD., šéfredaktorka časopisů Technik a Technický týdeník;
 • Petr Vaněrka, MBA, generální ředitel PRO DOMA, generální ředitel, absolvent kurzu MBC
 • Mgr. Tomáš Pekař, vedoucí vývoje firmy Holík International, absolvent kurzu MBC
 • Vynikající vynálezci z různých oborů strojírenství, elektrotechnika, elektronika, optika, chemie, materiálové inženýrství – nanotechnologie;
 • Lidé, kteří si založili úplně nový typ podnikání a koncepty;
 • Průkopníci nových pohledů na svět, na technologie, sociální inženýři, urbanisté – architekti;
 • Umělci, kteří mají co říci, protože spojují krásu s užitkem;
 • Čeští i zahraniční designéři slavných výrobků a pracovníci prestižních firem.
 • Vedoucí R&D a lídři inovativních firem;

Cena:

Kurzovné 197 000 Kč + DPH. Kurzovné zahrnuje honoráře špičkovým lektorům; rekvizity, vstupenky na představení, knihy, DVD, certifikát.

Certifikát:

Certifikát, který po absolvování závěrečné práce podepíší nejvyšší autority Prof. Kurt Gebauer z VŠUP a prof. JUDr. Zdeněk Souček.
Za pořadatele – Talent Innovation s.r.o. podepíše PhDr. Karel Červený, MSc., MBA;
Za ACRC při PsÚ FF MU podepíše vedoucí ústavu PhDr. Pavel Humpolíček, PhD. Za Masarykův ústav vyšších studií při ČVUT ředitelka Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD.

Poznámka:

Kurz otevíráme, pokud se přihlásí 16 osob.


Objednávka: XXX – přejít na objednávkový list


Roční Kurz výtvarné kreativity

V dvou a tříleté podobě Výtvarná akademie

Komu určeno:

Každému, kdo chce zkusit, co ještě nikdy nezkusil, objevit v sobě skrytý a nevyužitý potenciál. Uvědomit si, po čem vlastně toužím, jaké dětské sny jsem si dosud nesplnil(a).

Zvlášť dobře se hodí pro všechny profese, kde se potkává výtvarné umění s jinými obory: pro grafiky, textaře, marketéry, PR pracovníky, učitele z různých typů škol, pracovníky kreativních průmyslů, pracovníky veřejné a státní správy, kteří rozhodují o kultuře a umění. A pro každého, který se potřebuje kreativně seberealizovat.

Co si vyzkoušíte nebo se úplně naučíte?

 • Malovat barvami;
 • Kreslit tužkou, tuží, křídami;
 • Sochat;
 • Modelovat z hlíny;
 • Fotografovat: portréty, krajiny, dokumentární fotografie, aranžovaná fotografie;
 • Filmovat dokument i hraný film;
 • Hrát experimentální divadlo, režírovat, choreografii;
 • Pohybové divadlo a tanec;
 • Animovat jak v reálu, tak i pomocí softwaru;
 • Hrát loutkové divadlo;
 • Hrát na některé nástroje, které jste nikdy nevyužili (bubny – djembe, gitariano, harfa, elektrofonické varhany, hra na cokoliv);
 • Vyzkoušíte si komponování i zpěv;
 • Kreativní psaní – poezie a prózy;
 • Reklama a marketing, reklamní texty, slogany, buzz-marketing, guerila marketing, intuitivní marketing, výstavnictví, apod.
 • Storytelling – narativní management;
 • Teorie her – trénink strategických her;
 • Kreativní trénink soustředění a zlepšení paměti;
 • Trénink relaxace, autosugesce a autohypnózy;
 • Výcvik umění práce s mozkem podle dervišů a šamanů i podle moderní vědy;
 • Výcvik prezentačních dovedností s televizními moderátory;
 • Speciální výcvik tvořivé imaginace a práce s intuicí;

Některé disciplíny se naučíte více do hloubky, jiné zůstanou u několikerého pokusu, aby si člověk vyzkoušel všechno. Přesné proporční rozdělení, kolik času se bude věnovat které činnosti, se dohodne skupina, která se v kurzu sejde.

Vyučujícími budou slavní malíři, sochaři, výtvarníci, režiséři, kameramani, fotografové apod.
Výuka bude probíhat v prostorách Masarykova institutu vyšších studií ČVUT a v ateliérech výtvarníků.

Poznámka:

Kurz je koncipován tak, aby absolventi mohli pokračovat v dalších ročnících a specializovat se jen na některé výtvarné disciplíny. Na vyžádání upřesníme písemně či osobní schůzkou.


Objednávka: XXX – přejít na objednávkový list

Nevíte si rady?